Wiosenne Sprzątanie Świata

Czernichów, 18 i 21 kwietnia 2018r.
Autorki zdjęć: Katarzyna Bylica i Agnieszka Gargas
8 1 2 2a
4 5 6