E.Rakoczy (ER)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:20- 8:05 2c obs.inf.hot 23
2e dział.recep. 16a
  żywn.online s.5 2e obs.inf.hot 23
2 8:15- 9:00 1c obs.inf.hot 23
2e dział.recep. 16a
  żywn.online s.5 2c dział.recep. 23
3 9:10- 9:55 1c obs.inf.hot 23
2e techn.pr.hot 16a
    2c techn.pr.hot 23
4 10:10-10:55 2c dział.recep. 16a
2c dział.recep. 16a
  2c obs.inf.hot 23
 
5 11:05-11:50 2c dział.recep. 16a
    2c godz.wych 5
2e dział.recep. 23
6 12:00-12:45 2e dział.recep. 16a
2c techn.pr.hot 16a
  2e techn.pr.hot 5
2e dział.recep. 23
7 12:55-13:40 1c dział.recep. 16a
2c techn.pr.hot 16a
  2e techn.pr.hot 5
2e techn.pr.hot 23
8 13:50-14:35 2e obs.inf.hot 23
2c techn.pr.hot 16a
  1c dział.recep. 5
2c dział.recep. 23
Obowiązuje od: 3 czerwca 2019 r. do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych
Drukuj plan
wygenerowano 2019-06-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum