Zastępstwa na czwartek 14 grudnia 2017
Dodane przez Anna Mika dnia Grudzień 13 2017 15:40:00
Zastępstwa na czwartek 14 grudnia 2017 zostały wywieszone w formie papierowej na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły oraz na wejściu przy szatni. Zmiany można także sprawdzić w dzienniku elektronicznym.

Wszystkie zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie uczęszczających na lekcję religii odbywają się w czytelni. Każdy uczeń przebywający na zajęciach zobowiązany jest do wpisu swojej obecności w dzienniku czytelni oraz zachowania w sposób nie przeszkadzający innym użytkownikom pomieszczenia.