Strona Główna    Aktualności    Media o nas    Filmy    Dojazd    Kontakt
  Menu
  ProjektyCKZ
Kącik Przedsiębiorcy


  Akcje pomocy
  Partnerzy

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Wyższa Szkoła
Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej

Małopolska do celu.eu

Poczet Krakowskiej
Chorągwi Husarskiej

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Czernichowie

Serwis mojestypendium.pl
  Matura 2020

Informacje dla Maturzystów

"Egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 8 września 2020 r. o godz. 14:00. w szkołach macierzystych.
Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.
Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 30 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie."

Szanowni Maturzyści,
życzymy Wam powodzenia na każdym z egzaminów maturalnych.
Trzymamy za Was kciuki!

Szanowni Państwo,
przypominamy Maturzystom oraz przez Członkom Zespołów Nadzorujących o konieczności przybycia do Szkoły na godzinę przed każdym z egzaminów maturalnych.

Zdający egzaminy maturalne w ZSRCKU w Czernichowie przynoszą własne materiały i przybory pomocnicze (w tym proste kalkulatory matematyczne) na poszczególne egzaminy maturalne.
Szkoła zapewnia tylko te materiały, które w komunikacie Dyrektora CKE są opisane: „zapewnia szkoła”.


Słowniki (w tym słowniki polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie) zapewnia Szkoła.

Komunikat CKE o przyborach (egzamin maturalny od str. 2).

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych (aktualizacja z 20.05.2020 r.).

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku (harmonogram egzaminów maturalnych od str. 4).

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów

Szanowni Maturzyści,
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminów: czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa będą zdawały egzamin w osobnej sali.

Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa podczas czynności wstępnych przed egzaminem maturalnym proszone są o zgłaszanie tego faktu do sekretariatu Szkoły do 29 maja br. do godz. 11.00 na adres e-mail: czernichow.edu@gmail.com

Informacja o opłacie za egzamin maturalny

Szanowni Uczniowie klas maturalnych,
uprzejmie informujemy, że do 30 września 2019 r. składacie w sekretariacie szkoły deklaracje wstępne oraz dokumentację uprawniającą Was do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.
Do 7 lutego 2020 r. można dokonywać zmian we wstępnych deklaracjach maturalnych (złożonych w terminie do 30 września 2019 r.).
W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej do 7 lutego 2020 r., deklaracja wstępna (złożona w terminie do 30 września 2019 r.), stanie się deklaracją ostateczną.

Deklaracje maturalne

Terminy dla uczniów klas maturalnych

Terminy dla absolwentów

Informacja dla absolwentów - formuła egzaminu

Informacja o opłatach za egzamin maturalny

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych

Opracowała Barbara Kajda
  Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Poczta
Poczta
  Facebook